Kalendár

Júl
P U S Š P S N
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Aktuality
0/0

História územného spolku

Prvé správy o aktivitách ČK v Michalovciach máme zo začiatku februára 1903 – michalovský richtár Štefan Sulyovszky vtedy vytvoril základinu vo výške 400 korún na zabezpečenie 100- dňového pobytu pre pacientov na lôžku. Ďalšia správa o ČK v Michalovciach pochádza z r. 1904, ktorá hovorí o tom, že dňa 1.februára 1904  v hoteli Barnai sa konala tanečná zábava , ktorú zorganizovala stoličná mládež v prospech dobročinných cieľov ČK.  Miestna pobočka ČK  pravdepodobne vznikla až v r. 1907, ale i tá prešla transformáciou, ako to uvádzajú správy z tlače a 12.marca 1911 sa uskutočnila zakladajúca schôdza spoločnej pobočky Spolku ČK krajín Uhorskej svätej koruny v Michalovciach. Patrónkami michalovskej pobočky sa stali grófky Sztárayová a Szécsenyiová. Za predsedu bol zvolený Bartolomej Czibur, generálny riaditeľ michalovskej sporiteľne a poslanec parlamentu..

Aktivity ČK v Michalovciach sa naplno prejavili počas I. svetovej vojny, keďže mesto sa pre svoju strategickú polohu stalo  dôležitým sídlom, aj aktivity ČK sa prejavili naplno – finančné zbierky, zbierky potravín, pomoc transportom s ranenými, epidémia cholery.

V júli 1919, po vytvorení ústredných orgánov ČK, bola zriadená divízia ČSČK pre Slovensko a začali vznikať prvé pobočky. Prvá organizácia ČK v obciach vznikla v r. 1919 v obci Zemplínska Široká, kde miestny učiteľ zriadil stanicu prvej pomoci, zaisťoval finančnú a ošacovaciu pomoc deťom.

V Michalovciach vznikla pobočka v r. 1920 na základe iniciatívy miestnych učiteľov. Prvým predsedom sa stal Michal Sekey. Miestna pobočka ČSČK vyvíjala  rôzne  aktivity -  ako konštatuje v správe z 29.októbra 1923 náčelník Alexander Vološinovič – Miestny odbor ČsČK v Michalovciach je váženou inštitúciou hospodársko –sociálnou a zdravotnou . Už v r.1926 bol otvorený sirotinec ČsČK,  tento čin sa stretol s pozitívnym ohlasom aj v radoch michalovskej verejnosti.

V školskom roku 1924/25 bol na štátnej ľudovej škole v Michalovciach založený Dorast ČsČK, postupne  vznikol  Dorast aj na mešťanskej škole a na gymnáziu. Dorast nacvičoval divadelné hry, organizoval finančné  zbierky, zbierky potravín, šatstva, kurzy prvej pomoci.

V rokoch 1939 – 1944 sa menil charakter činnosti ČK, k doterajším aktivitám pribudla príprava na prechod frontu, liečenie ranených vojakov a starostlivosť o zajatcov a utečencov, po vojne tu bolo zriadené Repatriačné centrum.

/ Použitá literatúra  Peter Konya, Martin Molnár – História Červeného kríža v Michalovciach /

Intenzívnejšie začal ČK pracovať po r. 1955. Mimoriadne dobre  sa rozvíjalo  bezpríspevkové darcovstvo krvi, výučba prvej pomoci, ale i sociálne aktivity.

Na tieto aktivity nadväzuje aj činnosť územného spolku v súčasnosti. Výsledkom náborovej činnosti bezpríspevkových darcov krvi je každoročne ocenených viac ako 200 darcov krvi, 400 prvodarcov. Takmer 400 vyškolených v poskytovaní prvej pomoci, spolupráca so základnými, strednými školami vo výučbe prvej pomoci, propagačné aktivity pre verejnosť, rekvalifikačné kurzy pre opatrovateľky,  takmer 5500 donesených obedov pre  osamelých seniorov, prevádzka sociálneho zariadenia pre bezdomovcov,  poskytnuté šatstvo a iná materiálna pomoc, to sú aktivity, ktoré dokumentujú činnosť Územného spolku SČK v Michalovciach.